Skal du beslutte om din fødsel skal sættes i gang?

Fødselsigangsættelse for og imod – Hvordan skal du vælge?
Vil jeg være en af dem, der har gavn af at blive igangsat, eller skal jeg hellere afvente til modernatur selv sætter gang i fødslen?

Der har i en årrække været ekstra fokus på medicinsk igangsættelse af fødsler. Flere og flere kvinder får sat deres fødsler medicinsk i gang, fordi man mener, at det måske kan redde nogle børn.

Fødsel og igangsættelse – En Svær Beslutning

At tage stilling til om man skal tage imod tilbuddet om igangsættelse kan være en meget svær beslutning og som fødende kan man blive usikker på og i tvivl om, hvad der er den rigtige beslutning.

På nuværende tidspunkt arbejder Sundhedsstyrelsen på nye retningslinjer for igangsættelse. Man vil nu anbefale at tilbyde rutinemæssig igangsættelse allerede 41+0.

Det vil betyde at ca. 9000 flere gravide kvinder årligt vil blive “tilbudt” medicinsk igangsættelse, med et medikament som ikke er videnskabeligt undersøgt til igangsættelse af fødsler. De vil blive tilbudt denne medicin for at afslutte deres graviditet, på en ofte travl og underbemandet fødegang.

Men de anbefalinger der kommer fra Sundhedsstyrelsen er ikke altid lige evidensbaserede. Det er af mange grunde problematisk, og der er rigtig mange nuancer i disse igangsættelser, der aldrig bliver italesat.

Fødselsigangsættelse – Bivirkninger

Vi ser ikke et tilsvarende fald i antal kejsersnit og børn, der ikke overlever. Derimod medfører fødselsigangsættelserne, at man laver indgreb på et stort antal sunde og raske gravide og ufødte børn, Et indgreb i en graviditet er ikke uden bivirkninger og medfører ofte til en lang række af indgreb. Vi ved fra forskning, at vi vil se en stigning i brug af epidural blokader og ve-stimulering og som følge heraf, flere mødre og børn med dårligt fysisk og psykisk udkomme.

Et beslutningsværktøj som kan hjælpe dig til at træffe dit eget valg

Jordemødrene Eva Rydahl, Mette Clausen og Jette Aaroe har i årevis arbejdet med data og forskning vedrørende medicinske fødselsigangsættelser. Deres seneste arbejde er et meget udførligt beslutningsværktøj til de kvinder, som i den sidste del af graviditeten, skal beslutte sig for om fødslen skal sættes i gang.

Skal du beslutte om din fødsel skal sættes i gang?

Et beslutningsværktøj for kvinder, hvis graviditet er i den sidste del af terminsperioden. Læs det her:

Fødsel igangsættelse - jordemoder - Isis klinikken - københavn - akupunktur - Henny Jensen

Læs andre indlæg om graviditet, fødsel og barsel fra Jordemoder og Akupunktør Henny Jensen HER

Scroll to Top